Mozek v plamenech

Kniha%20Mozek%20v%20plamenech%20-%20titulka[1]

100 mikropovídek pro lepší paměť

Kniha Mozek v plamenech není pouze povídkovou knížkou, neboť ji čtenář může také využít jako pomůcku pro zlepšení své paměti. Ve druhé části knihy je totiž představena metoda nazvaná Paměťové háčky. Tuto metodu si čtenář může představit jako jednoduchou mentální techniku, která slouží k procvičování a trénování paměti, k rozvoji fantazie, tvořivosti i obrazotvornosti.

Technika paměťových háčků je velmi rychlá a hravá, proto se také dá označit pojmem mentální aerobik.

Každou povídku uvedenou v první části této knihy vytvořil autor podle stejných pravidel, která respektují právě tuto paměťovou metodu.

 

Objednání

Knihu můžete zakoupit fyzicky v knihkupectvích po celé ČR, kam dodává knihy distributor Kosmas, s.r.o nebo v jeho e-shopu.

 

Mentální technika paměťových háčků

Paměťové háčky jsou jednoduchou mentální technikou, která slouží k procvičování a trénování paměti, k rozvoji kreativity a tvořivosti. Technika je velmi rychlá a hravá, proto se dá také označit pojmem „mentální aerobik“.

Princip této techniky je založen na propojení číslic a písmen, respektive na vytváření obrazů k písmenům, která jsou k číslicím podle předem stanoveného sledu přiřazená. Obrazy jsou univerzálním jazykem našich myšlenek a jsou pro náš mozek a mysl velmi výstižné a srozumitelné. Proto si vždy lépe vzpomenete na věci, které si spojíte s nějakým obrazem nebo situací než na věci, o kterých pouze slyšíte.

Jak tedy paměťové háčky nejlépe používat?
Chcete si například zapamatovat svůj čtyřmístný PIN k platební kartě. PIN je 2571, a to zrovna není nejjednodušší k zapamatování. S paměťovými háčky je to ovšem snadné. Vymyslíte si velmi zajímavý film, na který si u bankomatu vždycky vzpomenete. K tomu je potřeba, aby spojení vašich obrazů bylo co nejoriginálnější, neboť tímto způsobem si váš mozek vše zapamatuje lépe a uloží si váš film do dlouhodobé paměti. Paměťový háček k číslu 2 je Noe, k číslu 5 laň, k sedmičce kůň a k jedničce tůň (slova jsou vymyšlená podle pevně daného systému).

Jak by tedy měl taký film vypadat?
Například tak, že Noe připluje na své Arše do zálivu a vystoupí na souš, na které uvidí bankomat. A protože mu došly po cestě peníze, chce si je vybrat. Když ale vyndá platební kartu, objeví se za ním laň a vytrhne mu ji z ruky a utíká po pobřeží. Naštěstí to ale všechno pozoruje z lodi kůň. Tento bělouš na nic nečeká, dá se do cvalu a běží až ke vzdálené tůni. Tam na cestičce vidí opuštěnou kartu. Vezme ji tedy do tlamy a běží zpět k bankomatu.

 

Reference

Michaela Karsten, trojnásobná mistryně světa v pamatování:

„Konstatovala jsem, že idea knihy (viz příběhy stavěné na slovech tzv. master systému nebo háčků) je výtečná. Příběhy jsou různé a i veselé, takže čtenář, který má již znalost kódování číslic souhláskami a ví, jak jste se ke kódovacímu slovu dostal, tedy i k nápadu na příběh, si při pomyšlení na určité číslo ihned vybaví daný příběh. Metoda asociace se vám velmi povedla.“

účastníci autorského čtení při Literárním podvečeru, středisko sociálních služeb Tábor:

• Pěkné i srozumitelné, jen půjčit od něj mozek!!!
• Velmi zajímavé, metoda paměťových háčků mě zaujala, koupila jsem si knihu a budu se učit. Ráda bych metodu využila v praxi.
• Obdiv Vaší vycvičené paměti.
• Pořad zajímavý, bylo by vhodné rozvést a osvětlit příběh, který jste si vymyslel na zapamatování slov a čísel.

 

Ukázka povídek:

Mozek v plamenech - ukázka 

 

 

V médiích:

TV média:

logoct

Rozhovor o knize v pořadu Barvy života v České televizi dne 18.5.2007

 

Kniha byla představena v relaci Knižní novinky v pořadu Dobré ráno v České televizi dne 1.11.2006

 

Rozhlasová média:

logo_cro

Mentální technika Paměťové háčky byla představena v pořadu Kolotoč speciál v Českém rozhlase 2 – Praha dne 11.1.2007. Také byla zmíněna kniha Mozek v plamenech.

 

Dne 14. 8. 2006 byla kniha Mozek v plamenech představena jako Tip na knihu v Českém rozhlase - Radiožurnálu.

 

 

Tisková média:

logo_revue50pluscz

Můj článek o zlepšování paměti v časopise Revue50plus 10/2009.

Revue50plus2009-10 - pdf

 

Můj rozhovor pro časopis Senior Revue 01/2007.

Senior_ revue_ 01-2007 - rozhovor pdf

personal-logo

Kniha byla představena v časopisu Personál v listopadovém čísle roku 2006.

Personal 11-2006

 

Literární noviny logo

 

Dne 16. 10. 2006 byla kniha Mozek v plamenech představena v 42. čísle Literárních novin v sekci Psychologická knihovnička.

Literární noviny - 42-2006

Comments are closed.